A A A

Comunicate

Published on: Wed, 09/30/2020 - 20:53

           Începând cu data de 01.10.2020, cu posibilitatea de prelungire a perioadei, în conformitate cu ordinul Directorului general, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor va continua recepționarea contestațiilor și a documentației aferente, precum și toată corespondența, de la distanță și doar în format electronic, în regimul de muncă de la 08:00 – 17:00.

Romanian
Published on: Tue, 09/15/2020 - 15:09

   În perioada 16.09.2020 – 30.09.2020, inclusiv, cu posibilitatea de prelungire a perioadei, în conformitate cu ordinul Directorului general, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor va continua recepționarea contestațiilor și a documentației aferente, precum și toată corespondența, de la distanță și doar în format electronic, în regimul de muncă de la 08:00 – 17:00.

Romanian
Published on: Mon, 09/14/2020 - 10:25

   În Monitorul oficial nr. 229-233 din 11.09.2020 a fost publicat Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020. Noul Regulament vine să asigure concordanța dintre prevederile actelor normative secundare cu noile dispoziții ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, care a fost modificată prin Legea nr. 169 din 26.07.2018.

Romanian
Published on: Thu, 08/27/2020 - 02:35

   În perioada 01.09.2020 – 15.09.2020, inclusiv, cu posibilitatea de prelungire a perioadei, în conformitate cu ordinul Directorului general, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor va continua recepționarea contestațiilor și a documentației aferente, precum și toată corespondența, de la distanță și doar în format electronic, în regimul de muncă de la 08:00 – 17:00.

Romanian
Published on: Fri, 07/31/2020 - 17:12

   În perioada 01.08.2020 – 31.08.2020, inclusiv, cu posibilitatea de prelungire a perioadei, în conformitate cu ordinul Directorului general, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor va continua recepționarea contestațiilor și a documentației aferente, precum și toată corespondența, de la distanță și doar în format electronic, în regimul de muncă de la 08:00 – 17:00.

Romanian
Published on: Wed, 07/15/2020 - 16:29

   În perioada 16.07.2020 – 31.07.2020, inclusiv, cu posibilitatea de prelungire a perioadei, în conformitate cu ordinul Directorului general, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor va continua recepționarea contestațiilor și a documentației aferente, precum și toată corespondența, de la distanță și doar în format electronic, în regimul de muncă de la 08:00 – 17:00.

Romanian
Published on: Wed, 07/15/2020 - 11:03

   Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor comunică faptul că la data de 08.07.2020, prin Hotărîrea nr. 494, Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19. Regulamentul respectiv conține anumite derogări și reduceri de termene în raport cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Romanian
Published on: Fri, 07/10/2020 - 16:55

   În contextul Ordinului ministrului finanțelor nr. 82 din 06 iulie 2020 privind modificarea Ordinului 193/18 cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile teritoriale, în special, ce ține de măsurile de remediere constatate în rapoartele de monitorizare a corectitudinii procedurilor de achiziții publice pe care le întocmește Agenția Achiziții Publice, urmează a fi luată în considerare distincția dintre natura juridică a rapoartelor de monitorizare și deciziile Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

Romanian
Published on: Sat, 06/27/2020 - 15:26

   În perioada 29.06.2020 – 15.07.2020, inclusiv, cu posibilitatea de prelungire a perioadei, în conformitate cu ordinul Directorului general, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor va continua recepționarea contestațiilor și a documentației aferente, precum și toată corespondența, de la distanță și doar în format electronic, în regimul de muncă obișnuit de la 08:00 – 17:00.

Romanian
Published on: Sat, 06/13/2020 - 14:30

În atenția operatorilor economici și autorităților contractante!

 

   În perioada 15.06.2020 – 27.06.2020, inclusiv, cu posibilitatea de prelungire a perioadei, în conformitate cu ordinul Directorului general, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor va continua recepționarea contestațiilor și a documentației aferente, precum și toată corespondența, de la distanță și doar în format electronic, în regimul de muncă obișnuit de la 08:00 – 17:00.

Romanian

Pages

Subscribe to RSS - Comunicate